Kázání – 4. neděle po Velikonocích

4. neděle po Velikonocích, 24.dubna 2016, NO Břevnov

J 13,31-35 “Milujte se navzájem.”

Sestry a bratři,

víme dobře, že se máme navzájem milovat! Není třeba, aby nám to někdo stále opakoval. Jenže je to těžké, protože ostatní jsou jiní než my nebo jiní, než by měli být – a hlavně jiní, než bychom je chtěli mít podle našich představ. Myslíme si, že kdyby všichni byli podle našich představ, nedělalo by nám potíže milovat je. Jenže když to tak není a nebude, co s tím?

Východisko naznačuje úryvek evangelia. Jakmile Jidáš vyšel ven, aby zradil Ježíše, mluví Ježíš o nutnosti vzájemné lásky. Místo oprávněné kritiky Jidášova jednání slyšíme něco úplně jiného – jak lze Ježíše následovat! Jak to vlastně myslí, aby nevznikaly pochybnosti, ukazuje svým jednáním. Jde ve své lásce až do krajnosti: ve službě nejen umývá nohy, ale umírá jako trpící a věrný Boží služebník za hříchy všech. Možná si řekneme: „To je ideál, to je prostě Ježíš. Já jsem někdo úplně jiný, nejsem tak dobrý/á, to já takhle nemůžu, to se mě netýká“. Ale evangelium je pro tento život, právě i pro ten náš, počítá se mnou i s vámi.

Milovat bývá problematické. Konkrétně: láska k lidem, s nimiž nemůžeme souhlasit. K těm, o kterých jsme dokonce přesvědčeni, že kazí Kristovo dílo. K těm, kteří jdou jen za svými sobeckými zájmy… A přece slyšíme: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Snad rozumíme dobře: z toho posledního slova už není úniku. Máme se milovat tak, jak nás Ježíš miloval? Milovat tedy i za cenu ztráty života, milovat až na kříž? Není to už příliš? To po nás přece Bůh nemůže chtít! Milovat navzdory pomluvám, bez pocitu křivdy a touhy po odplatě; milovat, přestože zraňující bolest nám vhání slzy do očí; milovat, přestože náš rozum říká: je to nesmysl … Asi každý z nás si tady může leccos dosadit ze svého života a svých zkušeností. Přesto zůstává otázka: Není to příliš, co po nás Ježíš žádá? Je! Na lidské poměry je to příliš, podle nás lidí je něco takového přehnané, snad i zbytečné. Navíc se to v dnešním světě nenosí. Nikdo po nás nemůže chtít, abychom svévolně ničili sami sebe, abychom si sami vybírali cestu vedoucí k sebezničení. Bůh chce po nás něco úplně jiného. Máme se pokoušet znovu a znovu o plnou, ideální lásku, o lásku na Boží úrovni uprostřed světa, který zdaleka není ideální. Bůh po nás chce, abychom na zničující moc zla ve světě neodpovídali ničením, agresí či zlobou, ale naopak. Chce po nás, abychom odpovídali něčím, co tvoří nové věci, dává nové příležitosti, je nadějí – abychom odpovídali tvůrčí láskou, která vychází z Boha.

Je nesmírně těžké zastavit boj, když už jednou začne, protože nikdo většinou nechce ustoupit, nikdo nechce prohrát. Máme v sobě časem vypěstovaný reflex na konflikt, ale nemáme toliko reflex na mír. Pokud si to dokážeme uvědomit a najít ho, tak to může doslova změnit svět.

Jedním z důvodů, proč se tak málo pokoušíme milovat, proč to neděláme, je náš strach. Ale život je příliš krátký na to, abychom se nechali trvale lapit do pasti strachu, který by měl ovládat naše chování a jednání. Všimněte si, jak Ježíš oslovuje ve chvíli svého odchodu učedníky – on jim říká “dítky”, děti! A víte proč? Protože je psáno “nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.” Ježíš spojuje v souvislost to, že se máme navzájem milovat a že to jde tehdy, pokud jsme v něčem jako děti. V čem, co dělají děti? Ano, přirozeně, mají taky strach. Ale děti jsou primárně nastaveny na to, aby milovaly, jsou na to připravené, nikdo je nemusí učit, jak mají milovat, ony to prostě dělají. Děti v sobě mají primárně reflex na mír, ne na konflikt. Je to akce, která je založena na lásce a ne na strachu. Přiznejme si, je to těžké, pokud jsme v krizové situaci, jsme ve stresu, reagovat nějak tak, aby v tom byla přítomna láska. Ale to nejlepší, co můžeme v krizové situaci udělat, skutečně je být milující a ne jít do strachu, konfliktu, boje. Zní to bláznivě, ale přesně tohle žádá Ježíš po svých učednících, když se s nimi po Jidášově odchodu loučí a dává jim nové přikázání. Amen!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *