Zdobení adventních věnců

V pátek 25.listopadu od 18 hodin budeme zdobit adventní věnce na stůl Páně v modlitebně a pro farní kancelář. Všechny, kteří se chtějí před 1.adventní nedělí naladit na přicházející čas světla a naděje, srdečně zveme! Přijďte přiložit ruku ke společnému dílu! Malé pohoštění zajištěno.

 

 

 

 

Plakát: 111125_zdobení_věnců-pozvánka