Velikonoce na Břevnově

Sestry a bratři,
přijměte pozdravení z břevnovského husitského sboru. Ráda bych vás informovala o rozvrhu
Velikonočních bohoslužeb, které se uskuteční ve sboru kněze Jana Želivského v Praze 6 Na
Petynce takto:
1.4. od 10 hodin Květná neděle – bohoslužby s Večeří Páně
3.4. od 16 hodin Žluté úterý – biblická hodina s rozhovorem o významu jednotlivých dnů
Velikonočního týdne
5.4. od 18 hodin Zelený čtvrtek – bohoslužby s Večeří Páně
6.4. od 18 hodin Velký pátek – pobožnost se čtení Pašijí
8.4. od 10 hodin Boží Hod velikonoční – bohoslužby s Večeří Páně a přijetím svátosti křtu
Další program na faře:
4.4. od 19 hodin – Dokumenty na faře – pravidelný dokumentární filmový večer s diskuzí
6.5. od 11 hodin – Výroční shromáždění náboženských obcí CČSH Břevnov a Vokovice

V Praze, dne 20. března 2012
Mgr. Sandra Silná
farářka

 

Velikonoční dopis od bratra patriarchy : 1159-dopis-patriarchy