VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

23.12.2012 od 10:00 slouží čtvrtou adventní bohoslužbu Sandra Silná

25.12.2012 od 10:00 slouží Vánoční bohoslužbu Sandra Silná

30.12.2012 od 10:00 slouží poslední bohoslužbu v roce 2012 Sandra Silná

6.1.2013 od 10:00 slouží novoroční bohoslužbu Sandra Silná