Bohoslužba pro děti a Břevnov čte dětem

V neděli 27.4. jsme na Břevnově pořádali již druhou bohoslužbu pro děti. Tentokrát jsme si vyprávěli příběh proroka Jonáše.

Po bohoslužbě následovalo čtení dětem. V rámci projektu Celé Česko čte dětem jsme četli o Velikonocích.

Celého programu pro děti se zúčastnila a i se do něj aktivně zapojila starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková.

Příští bohoslužba pro děti se bude konat 1.6. 2014 🙂

 

Sederová večeře 2014

Na Zelený čtvrtek jsme dostali pozvání na Sederovou večeři do chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském Náměstí. Naše sestra farářka se společně se zdejší kazatelkou a farářkou podílela na duchovním programu. Za celou organizaci i za pozvání děkujeme náboženské obci Praha 1-Staré město a hlavně sestře kazatelce Martině Viktorii Kopecké.

 

 

Čaj a kusamono

Fotografie z únorového workshopu „Čaj a kusamono“, který se konal v neděli 23. února.

Bohoslužba Díkůvzdání za úrodu a společný oběd

V neděli 21.10. se v našem sboru konala Bohoslužba díkůvzdání. Po ní následoval společný oběd na faře.

 

Farní výlet

V sobotu 20.10. břevnovský sbor Církve československé husitské podnikl farní výlet. Jeho součástí byla vyjížďka na koních. Husitům se na koních tak zalíbilo, že na nich později toho dne ještě dobyli Svatou horu u Příbrami 🙂

 

Dokumenty na faře – Svoboda volby

Za fotografie děkujeme Eugenu Kuklovi.

Koncert pro předvánoční čas

Fotografie z předvánočního koncertu na Břevnovské faře:

Farní výlet – Tábor

Fotografie z výletu do Tábora ze soboty 26.11. 2011. Naše velké díky za provedení po Táboře patří sestře farářce Červené !!!!