Farní výlet na Plešivec

Velikonoce 2017

Velikonoční svátky se kvapem blíží, tak je načase přiblížit Vám program, na který se můžete na Břevnově těšit.

Na Zelený čtvrtek 13.4. se sejdeme k Sederové večeři, budeme si díky upravenému židovskému rituálu připomínat příběh o vyjití židů z egyptského otroctví. A těšit se můžete i na beránka 🙂 Začínáme v 18:30.

Na Velký pátek 14.4. se pak po čtvrtečním veselí ztišíme nad pašijovým příběhem. A čtením z Písma i modlitbou si připomeneme oběť bezhříšného Beránka. Začátek opět v 18:30.

Sobotní vigilie 15.4. se bude konat v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Začátek je v 19 hodin.

Na Neděli vzkříšení 16.4. se pak sejdeme k tradiční bohoslužbě v 10 hodin.

Těšíme se na Vás 🙂

Co je islám?

Zveme Vás na přednáškový a diskusní večer na téma nejmladšího abrahámovského náboženství. O islámu se budeme bavit s religionistkou Kateřinou Děkanovskou. Přednáška se koná v pondělí 6.3. od 18:30.

Filmový klub 14. 2.

Zveme Vás na další promítání v rámci Filmového klubu. V úterý 14. února v 18:30 se můžete těšit na legendární film ze 70. let „Harold a Maude„, který vypráví o nečekaném setkání a o neuvěřitelné lásce 🙂

Čtenářský klub

Zveme Vás na první letošní setkání nad knihou, čajem a kávou 🙂 Přijďte se pochlubit, co jste přes svátky přečetli…nebo jaká kniha Vás potěšila pod stromečkem 🙂

Požehnané Vánoce

Přejeme Vám požehnané prožití Vánočních svátků, kdy se naděje mění v radost. Ať jsou Vaše domovy naplněny, láskou, pochopením, respektem jedněm k druhým, soucitem k trpícím a srdce ať jsou naplněna božím pokojem. Kéž nám vzpomínka na bloudící rodinu, která hledala přístřešek, která dala nový směr naším životům, promlouvá do životů nejen o Vánocích, ale i po celý nadcházející rok.
„Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ (Leviticus 19, 33-34)

Sousedská snídaně

pozvanka-snidane-10_mailDalší sousedská snídaně na faře! Přijďte s námi pobýt ve čtvrtek 17. listopadu od 10:30.

Akce se koná díky  sdružení Nesedím, sousedím a její člen Kryštof se rozhodl na faře oslavit svoje narozeniny 🙂