Přednáškový cyklus na Břevnově

Plán přednášek do konce roku 2010 :

16.11. (úterý) v 18:00 – Vznik Církve československé  – přednáší ThDr. Jaroslav Hrdlička

7.12. (úterý) v 18:00 – Biblická teologie v Církvi československé husitské –  přednáší Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.