Přednáška doc. Jiřího Vogela

Přinášíme vám fotografie z úterní přednášky na téma Teologie a přírodní vědy, kterou na faře přednesl doc. Jiří Vogel. Dále zde naleznete i dvě fotografie z instalace nástěnky 🙂