Historie

Prvním biskupem pražské diecéze a zároveň prvním patriarchou Církve československé byl Dr. Karel Farský. Až do roku 1946 to byl vždy patriarcha, kdo spravoval i pražskou diecézi. První patriarcha naší církve byl i pražským biskupem až do dne své smrti – do 12. června 1927, kdy podlehl rakovině.

Jako jeho nástupce byl zvolen, do té doby biskup východočeské diecéze, Dr. Gustav Adolf Procházka. Úřadu se ujal roku 1928. Jeho patriarchát i episkopát byl poznamenán 2. Světovou válkou i nacizujícími snahami Rudolfa Ceha. Procházka zemřel 9. Února 1942.

Volba nového patriarchy, tedy i biskupa, se kvůli nevoli německých úřadů nekonala. Správcem diecéze se po zbytek války stal Jan Lomoz.

Prvním samostatným pražským biskupem se stal roku 1946 budoucí patriarcha církve Dr. Miroslav Novák. Za jeho episkopátu byla oddělena plzeňská diecéze a pražská diecéze získala vlastní budovu pro svůj úřad. Dr. Novák vynikl prezentací naší církve na mezinárodním fóru a znovuzískáváním náboženských obcí v pohraničí, které církev ztratila za protektorátu. Novákův episkopát samozřejmě ovlivnilo i politické zřízení v zemi.

Perzekuce, zatýkání, zakazování činnosti – bohužel i to bylo součástí episkopátu Dr. Josefa Kupky, druhého samostatného biskupa pražské diecéze. Který do svého úřadu nastoupil roku 1962.

Novým biskupem se roku 1982 stal Mgr. Miroslav Duchánek. I jeho činnost byla zasažena komunistickým režimem, ale už se blýskalo na lepší časy.

Od září roku 1989 do října 1999 zastával biskupský úřad Mgr. René Hradský. Dnes působí jako duchovní v náboženské obci Benátky nad Jizerou.

Roku 1999 byl do funkce zvolen Mgr. Karel Bican. Spoluzakladatel církevní základní školy Harmonie, Husitského centra nebo Dětského domu v Dubenci. V roce 2007 Karel Bican abdikoval na svou funkci.

Dne 16. února 2008 byl šestým samostatným pražským biskupem zvolen doc.ThDr. David Tonzar. Th.D. Za svých studentských let byl bratr biskup předsedou nejen Akademického senátu HTF UK, ale i místopředsedou Rady vysokých škol, předsedou studentské komory Rady vysokých škol, místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Od roku 1999 působil biskup Tonzar jako ředitel úřadu Pražské diecéze. V roce 2003 se stal ředitelem Husova institutu teologických studií, na jehož zrodu se značnou měrou podílel.

Zdroj : www.husiti.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *