Podzim na Břevnově

Co se chystá?

 

 

  •  27.října od 18 hodin, Modlitba za vlast, katedrála sv.Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad (ve spolupráci s Pražským arcibiskupstvím)
  • 28.října od 10 do 16.30 hodin, Modlitba za domov, Krabčice pod Řípem, Říp – celodenní církevní pouť u příležitosti svátku Vzniku samostatného čs.státu (program viz. www.modlitbazadomov.cz)
  • 30.října od 10 hodin, bohoslužba “dušičková” – Památka zesnulých
  • 31.října od 17 hodin, chrám sv.Mikuláše, modlitební setkání pro všechny, kteří se chtějí na chvíli ztišit a společně modlit
  • 10.listopadu od 19 hodin, Dokumenty na faře – filmový večer, na faře v modlitebně
  • 22.listopadu od 18.30 hodin, literárně-hudební recitál Michala Čagánka na faře v modlitebně
  • 26.listopadu, celodenní sborový výlet do Tábora (vlakem)
  • 27.listopadu od 10 hodin, bohoslužby 1.adventní neděle
  • 25.prosince od 10 hodin, bohoslužby, Boží Hod vánoční
  • 1.ledna 2012 od 10 hodin, Novoroční bohoslužby