Plán na brzkou budoucnost

14.11. – Po bohoslužbě navštívíme vilu Františka Bílka – sraz je ve 12:50 před vilou

16.11. – Od 18:00 přednáší ThDr. Jaroslav Hrdlička na téma vzniku naší církve

28.11. – 1. adventní neděle – bohoslužbu slouží ses. Wendlíková

29.11. – Výroční našeho sboru

5.12. – 2. adventní neděle – bohoslužbu slouží ses. Tonzarová

7.12. – Na téma biblické teologie v CČSH přednáší Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. – začátek v 18:00

12.12. – 3. adventní neděle – bohoslužbu slouží ses. Tonzarová

19.12. – 4. adventní neděle – bohoslužbu slouží bratr biskup Tonzar

21.12. – Návrat sestry farářky 🙂

25. a 26. 12. – Vánoční bohoslužby od 10:00 – slouží sestra farářka Sandra Zálabová

31.12. – Pobožnost ke konci roku od 15:00

2.1.2011 – Novoroční bohoslužba od 10:00

Plán bude průběžně upravován