PF 2021

Rok 2020 je u konce. Přejeme vám všem do toho roku 2021, který vnímáme jako velikou naději, hojnost požehnání, lásky a zdraví a kéž ho prožijeme tak, jak si přejeme 🙂

Těšíme se, že se brzy opět uvidíme osobně ❤

Požehnaný rok 2021 přejí husité z Břevnova 🙏🕊🍾