Pastýřské dopisy

V Praze 6, Břevnově, říjen 2014

Milé sestry, milí bratři,

zdravíme Vás uprostřed babího léta z břevnovské fary. Před sebou máme z letošního roku už jen podzim a zimu. Čekají nás dny plné deště, spadaného listí a prvních mrazíků. A tak nám dovolte, než napadne první sníh, pozvat Vás do tepla břevnovského sboru Církve československé husitské, kde se, jak doufáme, zahřejete nejen na těle, ale hlavně na duchu.

Každý týden začínáme nedělní bohoslužbou od 10 hodin. Po jejím skončení máme stále ve zvyku zdržet se společně na faře, pít fair trade čaj a kávu a povídat si.

Vždy jednou měsíčně slavíme tzv. dětskou neděli. První polovina bohoslužby je zaměřena na děti, které jsou na Břevnově vždy vítány. Po bohoslužbě se připojujeme k celostátnímu projektu „Celé Česko čte dětem“ a společně s dětmi si předčítáme z kvalitní literatury, která je pro ně určena. Rádi přivítáme Vás i Vaše děti či vnoučata. Neváhejte však s dětmi přijít i v jinou neděli, každých 14 dní máme zajištěné hlídání s programem pro děti.

Nejbližší bohoslužby pro děti a čtení dětem se konají 9. listopadu a 7. prosince.

9. listopadu od 11.15 hodin se děti mohou těšit i na divadelní představení.

Každé úterý od 15 hodin a v pátek dopoledne, od 9 hodin, nás najdete na faře během úředních hodin. K dispozici jsme i v neděli po bohoslužbách, případně jindy na telefonních číslech a na e-mailuhusitibrevnov@seznam.cz.

Středa je na Břevnově dnem modlitby. Každý týden se setkáváme od 19 hodin

ke křesťanské meditaci. Co je to křesťanská meditace? Křesťanská meditace je starobylá duchovní disciplína, která tvoří součást křesťanské tradice už od dob Pouštních otců církve. Je to jednoduchá cesta k nalezení pokoje uvnitř každého člověka. Je to cesta ke spojení s Duchem Krista. Každé naše setkání je otevřeno všem nově příchozím.

Jednou v měsíci čteme dětem a jednou v měsíci čteme i dospělým. Čtenářský klub se koná jedenkrát měsíčně ve čtvrtek od 18 hodin. Vyprávíme si nad čajem o knihách, na jejichž přečtení jsme se předem společně dohodli. Naše další setkání se uskuteční už 30. října v 18 hodin a diskutovat budeme o knize „Klíče království“ od Archibalda Josepha Cronina.

Ve čtvrtek 30. října nás od 17 hodin (před Čtenářským klubem) čeká Halloweenský večer. Nebudeme ale chodit v maskách po okolních domech a dožadovat se sladkostí, jak je to zvykem ve Spojených státech, nýbrž nás navštíví paní Markéta Sasínková z neziskové záchranné stanice pro netopýry Nyctalus, a společně s ní i ochočení netopýři, jejichž záchraně se věnuje. Kromě vyprávění o životě těchto zajímavých tvorů, se můžete těšit i na velice osobní setkání s netopýry 🙂 Program nese název „Dušičky, Halloween, Samhein trochu jinak aneb Jak to vidí netopýři?“

V neděli 2. listopadu nás pak čeká bohoslužba s památkou zesnulých. Společně s dopisem Vám posíláme obětinku. Na ní můžete napsat jména svých blízkých, jejichž památku si budete chtít připomenout. Obětinku lze vhodit na faře do schránky, donést osobně v úředních hodinách nebo poslat poštou do 31. října.

Adventní i vánoční čas bude mít na Břevnově dva vrcholy. Kromě nedělních bohoslužeb se můžete těšit naVánoční posezení v prostorách fary, které se uskuteční v neděli 21. prosince po bohoslužbě. Narození Ježíše Krista pak společně oslavíme až v neděli 28. prosince v 10 hodin.

Novoroční bohoslužbu budeme slavit 4. ledna od 10 hodin.

V případě zájmu o svátost manželství, křest, útěchu nemocných či o poslední rozloučení nás kontaktujte na telefonních číslech nebo na mailu husitibrevnov@seznam.cz.

Bohoslužby se konají každou neděli od 10 hodin

Úřední hodiny jsou každé úterý od 15 do 17 hodin, v pátek od 9 do 12 hodin a v neděli po bohoslužbách (cca od 11 do 12 hodin).

Křesťanská meditace probíhá každou středu od 19 hodin

Informace k dalším probíhajícím akcím nebo k těm plánovaným najdete na webu www.husitibrevnov.cz nebo na facebooku (Husiti Břevnov).

Kontakty:

mail: husitibrevnov@seznam.cz

farářka Sandra Silná: 775 181 279

kazatelka Kateřina Merglová: 739 423 870

web: www.husitibrevnov.cz

Velice Vám děkujeme za všechny příspěvky, které nám zasíláte. Přispíváte tak na chod náboženské obce. Doporučený roční příspěvek je 400 Kč, lze jej zaplatit osobně, zaslat na účet či zaplatit přiloženou složenkou, na které jsou uvedeny všechny potřebné údaje.

Sestry a bratři, dovolujeme si vám popřát požehnaný zbývající čas letošního roku, pevné zdraví a mnoho chvil naplněných radostí, láskou, pokojem, Boží přítomností a požehnáním!

V úctě,

Sandra Silná, farářka

Kateřina Merglová, kazatelka

Pastorační dopis – jaro 2011

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. (Ž 71, 5)

Milí bratři, milé sestry,
s probouzejícím se jarem, po období, kdy zima a mráz je snad zase nadlouho pryč, si vás dovoluji pozdravit z husitské farnosti na Břevnově, z vašeho sboru kněze Jana Želivského Na Petynce. Zimu jsme přečkali dobře, mnoho pěkného se toho událo, ještě před Vánoci jsme stihli farnímu domu opravit “kabát” čili fasádu a také modlitebna je nově vymalovaná. Pro ty z vás, kteří vládnete počítačem, mám informaci, že fara má nové webové stránky, www.husitibrevnov.cz, kde se můžete dozvědět, co je nového, co se plánuje, ale také se podívat, co bylo. Najdete tu také všechny praktické informace, jako například telefon na s.farářku, úřední hodiny, oznámení o změnách, témata přednášek, návod, jak a co udělat, když potřebujete zařídit například svatbu, pohřeb, křtiny anebo si chcete přijít popovídat, případně se vyzpovídat (svátost smíření).
Co se chystá na faře?
15.3. od 18 hodin přednáška dr.Jiřího Vogela “Teologie a přírodní vědy”. Dr.Vogel je pedagogem Husitské teologické fakulty UK.
9.4. od 10 do 16 hodin Kurz práce s ovčí vlnou s Editou Vaňkovou – přijďte si vyrobit jarní vlněné dekorace! Přihlašovat se je možné už nyní na telefonu: 775 181 279 nebo osobně na faře. Cena: cca 200 Kč/osobu včetně materiálu. Domů si odnesete několik vlněných výrobků.
13.4. od 19 hodin cyklus “Dokumenty na faře” – film “Souboj s mozkem” mladého dokumentaristy Jana Šípka, následuje debata o možnostech využití inteligenčního potenciálu a vnitřních cestách mozku s režisérem J.Šípkem a hostem, hackerem Shaddackem, vstup volný
16.4. od 9 do 16 hodin Kurz řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé s Danem Flekem – přihlašovat se je možné už nyní na telefonu: 775 181 279 nebo osobně na faře. Cena cca 600 Kč/osoba, včetně zapůjčení všech pomůcek a materiálu. Domů si
odnesete několik malých výrobků ze dřeva.
4.5. od 19 hodin cyklus Dokumenty na faře – film bude upřesněn
5.5. od 18.30 literární večer s hudbou – host: Juraj Jordán Dovala, kněz CČSH v Hodoníně, který představí svou novou knihu
18.6. tradiční farní výlet – letos se podíváme na Sedlčansko, detaily budou upřesněny
VELIKONOCE 2011:

17.4. Květná neděle – bohoslužby od 10 hodin
21.4. Zelený čtvrtek – bohoslužby od 18 hodin
22.4. Velký pátek – pobožnost se čtením Pašijového příběhu, od 18 hodin
23.4. Bílá sobota – ekumenický pochod – Křížová cesta z Břevnova na Bílou horu, od 14 hodin, sraz před farou Na Petynce
24.4. Boží Hod Velikonoční – bohoslužby od 10 hodin
Pravidelný program na faře:
bohoslužby: neděle od 10 hodin
biblické hodiny pro dospělé (září-květen): úterý od 17 hodin
biblické hodiny pro děti (od dubna 2011): úterý od 16 hodin
setkání nad zpěvníkem (společné zpívání): neděle od 9 hodin (před bohoslužbami)
Bratři a sestry, vás, kteří ještě nemáte zaplacený členský příspěvek na letošní rok (400 Kč), velmi prosím, abyste tak učinili a příspěvek zaplatili, k tomu účelu najdete v tomto dopise přiloženou složenku s potřebnými údaji. Číslo našeho účtu je  0162938309/0800 (Česká spořitelna). Jsou i tací, kteří nemají placeno již několik let. Členy farnosti samozřejmě zůstáváte, ale prosím, vezměte v potaz, že placení členských příspěvků je pro každou farnost zásadní věcí, aby mohla fungovat, protože žádné jiné
peníze na provoz fary nedostáváme, stát platí pouze malé platy duchovních. Z vašich příspěvků je placen provoz sborového domu, fary a modlitebny, placení členských příspěvků také zajišťuje možnost rozvoje fary a přípravu různorodého programu pro vás,
farníky, který většinou již bývá zdarma, aby byl dostupný všem. Proto velmi děkuji všem, kteří členské příspěvky i v této době platí a myslí tak na svou farnost! Podílíte se tak na zachování místa, kam je možno přijít na bohoslužby, biblické hodiny, za kulturou, nebo jen tak na čaj a kus řeči.
Vážení bratři, vážené sestry, v březnu letošního roku se opět uskuteční sčítání lidu, domů a bytů, které je tradičním aktem, opakujícím se každých deset let. Sčítání se týká všech lidí, kteří se ve stanovený okamžik, o půlnoci z 25. na 26. března 2011, zdržují na území České republiky. Je pak povinností každého takového člověka vyplnit sčítací formulář, který převezme od sčítacích komisařů – ti navštíví všechny domácnosti. Další možností je vyplnit formulář elektronicky, po převzetí registračního čísla od komisaře. Jednou z otázek, jejichž zodpovězení ve sčítacím formuláři je dobrovolné a mnohdy se jim tedy nepřikládá takový význam, je otázka číslo 12, náboženské vyznání. Pro církve, náboženské společnosti a jejich členy je zodpovězení této otázky naopak velmi důležité, i když není povinné. Pokud člověk údaj vyplňuje, je potřeba jej vyplnit správně, tedy napsat přesný a celý název církve, tedy Církev československá husitská. Jedině tak bude údaj platný a údaje o počtu věřících jednotlivých církví v České republice nebudou zkresleny. Dlouhodobě se na vládní úrovni vede debata o tom, že počet věřících v České republice stále klesá, jedním z faktorů, o který se opírají vládní a úřednické statistiky a posléze i argumenty pro celkově malou podporu církví v ČR ze strany vlády, je právě sčítání lidu a počet lidí, kteří se k církvím hlásí. Přesto jsem přesvědčena, že Česká republika je zemí, jejíž občané jsou k duchovním hodnotám nakloněni a pro věřící lidi je církev duchovním domovem, ke kterému se při sčítání lidu přihlásí. Apelujeme na vás, sestry a bratři, abyste se přihlásili k naší církvi, jejímiž jste členy či sympatizanty a správně vyplnili údaje ve sčítacích formulářích. Děkuji vám!
Velmi vám děkuji za čas, který jste věnovali tomuto dopisu, přeji vám všechno dobré v nadcházejícím jarním čase, mnoho radosti, pevné zdraví a vědomí přítomnosti Boha v každém okamžiku vašeho života!
Mgr. Sandra Zálabová, farářka náboženské obce CČSH v Praze 6 Břevnově
Adresa fary: Na Petynce 2257/47a, Praha 6 Břevnov
Telefon: 775 181 279
Email: husitibrevnov@seznam.cz
Web: www.husitibrevnov.cz
Pastýřský dopis z Náboženské obce v Praze 6 Břevnově – podzim 2010

“Bohu patří země a vše, co je na ní, svět i ti, kdo v něm žijí.” (Žalm 24:1)

Milí bratři, milé sestry,
srdečně vás zdravím z břevnovské fary Na Petynce a věřím, že se vám daří dobře. Dovoluji si vás
tímto dopisem pozvat ke společným chvílím v čase podzimním, ke stolu Páně a společnému slavení
bohoslužeb, k podvečerům plným vyprávění, rozhovorů, zamyšlení, nad voňavým čajem z dálek ve
společenství otevřených lidí, křesťanů i hledajících.
Přijměte pozvání na bohoslužby DÍKŮVZDÁNÍ za úrodu a zemi, a sice v neděli 24.října
od 10 hodin ve sboru kněze Jana Želivského Na Petynce 47a. Po skončení bohoslužeb se
sejdeme u společného stolu k vegetariánskému obědu, které nám připraví spřátelené
občanské sdružení Duhový koník. Oběd je v ceně 150Kč (3 chody), vítáme však jakýkoliv
příspěvek (tzn.pro koho je tato částka příliš vysoká, nechť přispěje, kolik může). Děkujeme!

Dušičková bohoslužba se čtením jmen našich drahých zesnulých a modlitbami se uskuteční
31.října od 10 hodin. V úterý 2.listopadu se v 18 hodin sejdeme k pobožnosti věnované
Památce zemřelých. V tomto dopise najdete přiloženou tzv. obětinku, kartičku, na kterou
můžete napsat jméno či jména svých příbuzných, přátel a známých, kteří již nejsou mezi
námi a jejichž jméno zazní při společných modlitbách, pokud nám obětinku donesete nebo
pošlete poštou.

Dokumenty na faře – 7.večer, se tentokrát vyjímečně nekoná na faře, ale v kině OKO na Letné
(Františka Křížka 15), a to 3.listopadu od 19 hodin. K shlédnutí bude nový film dokumentaristky
Terezy Reichové.
14.listopadu po bohoslužbách pořádáme společnou vycházku do Bílkovy vily v Praze 6. Sraz je v
11.30 na faře, případně ve 12.50 přímo před Bílkovou vilou (zast. tramvaje č.22 “Královský
letohrádek”). Od 13 hodin máme domluvenu prohlídku vily s průvodcem. Vstupné je 116 Kč.
16.listopadu od 18 hodin pokračuje na faře historický přednáškový cyklus k 90.výročí zrodu
CČSH, a sice přednáškou ThDr. Jaroslava Hrdličky na téma “Vznik Církve československé”.
18.listopadu od 18 hodin jste zváni na faru na večerní písňičkovo básnický recitál Michala
ČAGÁNKA a představení jeho nové knihy ZASTAVENO.
7.prosince od 18 hodin přivítáme na Břevnově Mgr.Hanu Tonzarovou, Th.D, která přijde
zájemcům povědět o biblické teologii v CČSH.
Bohoslužby se konají pravidelně v neděli od 10 hodin, biblické hodiny každé úterý od 17
hodin. Křtiny, svatby, útěchu nemocných, pastorační návštěvu, svátost pokání (zpověď),
rozhovor, pohřeb, uložení urny, zaplacení členských příspěvků atd. – lze domluvit se Sandrou
Zálabovou na telefonu 775 181 279.
Ráda bych velmi poděkovala všem, kteří v letošním roce přispěli svým finančním darem či
zaplacením církevních příspěvků na provoz náboženské obce!
Podpořit činnost náboženské obce můžete různě – hlavní je vaše osobní účast na
bohoslužbách a programech fary, kdy tvoříme společenství. Je možné se také zapojit aktivně
do programu farnosti – uspořádáním přednášky, koncertu, výstavy apod. Ceníme si také
jakéhokoliv finančního daru, který je možno přinést buď osobně či poslat na náš účet u
České spořitelny: 0162938309/0800.
Kontakty: telefon na faru: (Mgr. Sandra Zálabová, farářka): 775 181 279, email:
husitibrevnov@seznam.cz, webové stránky: www.husitibrevnov.cz
Těším se s vámi na viděnou a přeji vám požehnaný čas! Sandra Zálabová, farářka


Pastýřský dopis z Náboženské obce v Praze 6 Břevnově – říjen 2010
“Bohu patří země a vše, co je na ní, svět i ti, kdo v něm žijí.” (Žalm 24:1)
Milí bratři, milé sestry,
srdečně vás zdravím na začátku podzimu z břevnovské fary Na Petynce a věřím, že se vám daří dobře. Nežijeme už dnes v době, kdy bychom vnímali roční období v tom smyslu, že se nějak radikálně změní náš životní rytmus. Přesto si vás dovoluji tímto dopisem pozvat ke společným chvílím v čase, kdy venku ubývá světla a vzduch se ochlazuje, k podvečerům plným vyprávění, rozhovorů, zamyšlení, nad voňavým čajem z dálek ve společenství otevřených lidí, křesťanů i hledajících.
Již příští čtvrtek, 30. září, se od 18 hodin na faře uskuteční přednáška Mgr. Martina Jindry, archiváře a historika CČSH, na téma “Osobnosti Církve československé za 2.světové války”. Je to již druhá přednáška z historického cyklu k 90. výročí zrodu CČSH, které si připomínáme v tomto roce.
6.října od 19 hodin pokračuje cyklus Dokumenty na faře, a to filmem “Města pro lidi” dánského filmaře Larse O.Martensena, na který naváže diskuze se sociologem Janem Šamánkem a Michaelou Pixovou, členkou umělecké skupiny Guma Guar, o tom, proč je centrum metropole ve skutečnosti mrtvou zónou či zda je Praha městem, ve kterém se občanům  dobře žije a pokud ne, jak by se jím mohla stát.
12.října od 18 hodin pokračuje historický cyklus přednášek povídáním Ing. Jana Urbana o Rukopisech královédvorském a zelenohorském a metodách zkoumání jejich pravosti.
21.října v 18 hodin mezi nás přijde opět Martin Jindra a tentokrát si z historie naší církve přiblížíme dobu poválečnou, a sice 50. léta.
Přijměte také pozvání na bohoslužby DÍKŮVZDÁNÍ za úrodu a zemi, a sice v neděli 24.října od 10 hodin Na Petynce. Po skončení bohoslužeb se sejdeme u společného stolu k vegetariánskému obědu, které nám připraví spřátelené občanské sdružení Duhový koník. Dejte mi, prosím, do 17.10 vědět, zda máte o oběd zájem, je potřeba předem objednat počet porcí. Cena 3-chodového menu je 150Kč, ale je možné domluvit se i na nižší ceně, pokud by to měla být jediná překážka vaší neúčasti.
Dušičková bohoslužba se čtením jmen našich drahých zesnulých a modlitbami se uskuteční 31.října od 10 hodin. V úterý 2.listopadu se v 18 hodin sejdeme k pobožnosti věnované Památce zemřelých.

Bohoslužby se konají pravidelně v neděli od 10 hodin, biblické hodiny každé úterý od 17 hodin.