NO Břevnov

Náboženská obec v Praze 6 Břevnově v současné době sdružuje přibližně 350 členů, rodin, seniorů, ale máme mezi sebou i pár dětí. Ne všichni matrikoví členové NO jsou skutečně aktivní. Na bohoslužby chodí pravidelně zhruba 15-20 členů NO. Dalších asi 100 členů čítá náboženská obec Vokovice, která je administrativně připojena k Břevnovu a jejíž členové mají také možnost zapojit se do života břevnovské náboženské obce.

Pravidelný život v NO sestává jednak z bohoslužeb, které se konají vždy v neděli od 10 hodin v modlitebně sborového domu v 1. patře (v 99% bohoslužeb je vysluhována Večeře Páně), dále pak z biblických hodin (od září do konce června, vždy v úterý od 17 hodin ve farní kanceláři) a z mnohých kulturně-duchovních akcí, setkání, kurzů a přednášek. Ty pořádáme zpravidla ve večerních hodinách během týdne a jejich zaměření je rozmanité: v minulých letech jsme se například scházeli k povídání o hudbě východních zemí a arabského světa, probíhal také cyklus přednášek o čajové kultuře, výuka francouzštiny a kurzy řezbářství pro děti i dospělé, v současnosti připravujeme naučné večery o historii Církve československé husitské, důležitým těžištěm kulturního programu se staly filmové večery „Dokumenty na faře“, které pořádáme od ledna 2010 a během kterých se věnujeme českým dokumentárním filmům převážně mladých tvůrců, jež doplňujeme zajímavými debatami k tématu. Zájemci se u nás mohli zúčastnit večerů na téma Mediální realita, Rasismus, Cyklodoprava v Praze, Bezdomovectví, Migranti v ČR atd. Dokumentární večery se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin v modlitebně sborového domu v 1. patře.

Přibližně dvakrát do roka jezdíme na jednodenní farní výlet do různých koutů naší země, spíše blíž než dál Praze, na tyto výlety zveme i členy jiných náboženských obcí a další zájemce. V minulých letech jsme byli např. v Mníšku pod Brdy a Dobříši, putovali jsme starou svatováclavskou cestou přes Prahu Vinoř a Ctěnice, nebo jsme se podívali do Rožmitálu pod Třemšínem a na Třemšín.

Další informace o životě náboženské obce Praha 6 Břevnov sledujte v sekci „Aktuality“.

Sandra Zálabová