Modlitby za Sýrii

Milé sestry a bratia,

v čase, keď je naša cirkev zmietaná internými problémami, blíži sa voľba patriarchu a vedú sa zákopové žabo-myšie vojny, v Sýrii umierajú ľudia. Prosím, pridajte sa k výzve pápeža Františka, rímskeho biskupa, každý ako môže…
Duchovných prosím, aby v nedeľu 8.9. počas bohoslužieb zaradili modlitby za mier v Sýrii.
Nech Boh žehná obyvateľov Sýrie, stojí im nablízku a daruje im mier.
Kristov pokoj, svetlo a mier všetkým národom…
Juraj J. Dovala

7. září – den postu a modliteb za mír v Sýrii

Papež František:
„Rozhodl jsem se den 7. září vyhlásit pro celou církev dnem
půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě.

Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané,
příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem,
který budou považovat za vhodný.

Rád bych tlumočil křik, který vystupuje z každé části země, z každého lidu,
z každého srdce, z jediné velké rodiny, kterou je lidstvo, a to s rostoucí
úzkostí. Je to křik po míru! Tento křik důrazně říká: chceme svět míru,
chceme být muži a ženami pokoje, chceme, aby v této naší společnosti
drásané rozpory a konflikty vypukl mír; už nikdy válka! Nikdy válka. Mír je
příliš cenný dar, který musí být podporován a chráněn.

Kéž všechny muže a ženy dobré vůle spojí řetězec snah o mír! Obracím se k
celé církvi mocnou a naléhavou výzvou, kterou vztahuji na všechny křesťany
ostatních vyznání, na muže a ženy každého náboženství a také na nevěřící
bratry a sestry: mír je dobrem, který přesahuje každou bariéru, protože je
dobrem celého lidstva.

Křik po míru, ať stoupá vysoko, aby dosáhl k srdcím všech, a všichni
složili zbraně a nechali se vést touhou po pokoji.

7. září od 19 do 24h se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v
duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský
národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě.
Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny
místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly
také nějakou bohoslužbu na tento úmysl.“

(Celé znění výzvy papeže Františka naleznete na webu České sekce rádia
Vatikán(http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18787))