Husitská nedělní škola pro děti

Milé maminky, milí tatínkové, babičky a dědečkové, sestry a bratři,

od 4. listopadu 2012 bychom na břevnovské husitské faře (Na Petynce 47a) rádi ve zkušebním provozu začali s nedělní školou pro vaše děti či vnoučata. Bohoslužby se v břevnovském sboru konají od 10 hodin, a tak by i nedělní škola začínala v 10 hodin, ideální je ale přijít o cca 10 – 15 minut dříve. Děti budou pod dohledem studentky Husitské teologické fakulty UK kreslit a rukodělně tvořit na téma biblických příběhů. Nedělní škola je určena pro všechny děti, které alespoň chvíli (hodinu) vydrží bez svých rodičů v kolektivu dalších dětí, nechceme tuto službu nijak věkově omezovat. Jste zváni i vy, kteří nejste členy husitského sboru na Břevnově, ale máte malé děti a třeba kvůli tomu, aby nerušily na bohoslužbách, nechodíte do svého sboru.
Těšíme se na vás a vaše děti či vnoučata od 4. listopadu každou neděli v 10 hodin ve sboru kněze Jana Želivského, Na Petynce 47a v Praze 6 Břevnově.