Farní výlet

V sobotu 26.listopadu společně navštívíme město Tábor!!!

Program výletu:

Sraz: v 8.00 na pražském Hlavním nádraží, ve sníženém přízemí u pokladen

Program: dopoledne prohlídka zajímavostí města Tábor s průvodkyní, s.farářkou
Červenou z NO CČSH Tábor, včetně návštěvy husitského kostela v Táboře
společný oběd
odpolední prohlídka expozice Husitského muzea v Táboře, možnost návštěvy podzemí
města Tábor (www.husitskemuzeum.cz)
posezení v čajovně
Návrat: rychlíkem z Tábora v 18.08 (příjezd na pražské Hlavní nádraží v 19.40)

 

Bližší informace a přihlášky: Sandra Silná, farářka, tel.: 775 181 279, email: husitibrevnov@seznam.cz

 

Plakát: 111126_výlet_Tábor-pozvánka