Bohoslužebný mail 3. neděle postní

Moji milí, přeji vám všem požehnanou 3. postní neděli, kterou zveme latinsky „Oculi“. Jejím veršem je Žalm 25,15-16 : “ Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.“ Skoro až jakoby autoři liturgického kalendáře plánovali naši současnou situaci… každopádně doufám, že nikdo z vás teď není sám, nebo ho nepostihla karanténa. Rozhodně však nikdy neztrácejme víru, pán je vždy s námi a obrací k nám svou tvář. Ať už nás trápí cokoliv, nikdy na to nejsme sami.
Texty pro dnešní neděli jsou: Exodus 17, 3-7 Římanům 5, 1-8Evangelium podle Jana 4, 5-42(Žalm 95) Moltman.pdf
Texty záměrně nevypisuji, zkuste si udělat chvilku a najít si je v bibli, ať už v té tištěné nebo v té elektronické (biblenet.cz).
Společné modlitby církve pro dnešní den jsou následující: Veliký Bože, prosíme tě za všechny lidi nakažené koronavirem nebo jinou těžkou nemocí, aby došli uzdravení. Prosíme tě, zastav šíření tohoto viru, ať nemusejí umírat další lidé. Buď vůle tvá.

Svatý Bože, dej ať se mezi lidmi nešíří panika a strach. Věřící ať přispívají ke klidu a naději, že svět je ve tvých rukou.

Všemohoucí Bože, otevři naši duši tvému velikému poznání. Dej ať tě nacházíme a objevujeme všude. Dej, ať naše srdce vidí tvé stopy v kapce rosy, v rozbřesku nového dne i ve hvězdách tiché noci. 
Modlitba Martina Luthera:
„Ach, milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky. Amen.“

Jak jsem slíbila, přináším vám ještě malé „duchovní“ čtení na následující týden. Budu moc ráda, když na něj třeba zareagujete. Bohužel se mi nepodařilo knihu oskenovat, takže se jedná o fotky z mobilu, ale myslím, že i tak to bude v počítači krásně čitelné. Možná ale máte knihu doma. Jedná se o „Bůh ve stvoření“ od německého teologa Jurgena Moltmana. Kniha byla poprvé vydána v roce 1985, já kopíruji z vydání z roku 1999 od nakladatelství Vyšehrad. Záměrně jsem vybrala tuto knihu, abychom se chvíli třeba soustředili na něco jiného, něž jak vypadá současná situace s epidemií 🙂 Tato kniha je velice zásadní pro křesťanskou ekologii a když budete mít možnost a dočtete ji celou, zjistíte, že jako křesťané zůstáváme Moltmanovi stále dlužni. 
Toť tedy dnešní neděle, budu ráda za Vaše návrhy ke společným čtením, takže neváhejte a posílejte mi odkazy na vaše oblíbené duchovní i neduchovní texty.
Držte se, nepodléhejme strachu a vždy mysleme na to, že Bůh k nám obrací svou tvář, když ho o to žádáme, jako v úvodu textu žalmista. Buďme si vzájemně oporou a věřím, že brzy se nejen v neděli zase uvidíme osobně.
zdraví a v modlitbách na vás myslí Katka
PS: pokud víte o nějakém seniorovi, který nebo která zůstala uvězněna sama doma a hledáte někoho, kdo by zvládl nakoupit potraviny či léky, prosím informujte mě, pokusím se to zařídit. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *