Biblická hodina

Dnes od 18 hodin se sejdeme k online biblické hodině.

Pokud nemáte odkaz na meeting, ale měli byste zájem se k nám připojit, napište mail na husitibrevnov@gmail.com