Aktuálně na Břevnově

V neděli 24.října vás od 10 hodin zveme na bohoslužby Díkůvzdání za úrodu. Po bohoslužbách následuje pro zájemce společný vegetariánský oběd na faře. Zájemci o oběd, hlaste se prosím, do čtvrtečního večera (21.10.) na telefonu 775 181 279 nebo emailu: husitibrevnov@seznam.cz

V úterý 19.10. a 26.10. pokračují od 17 hodin biblické hodiny na faře. Tématem jsou přběhy žen ve Starém zákoně. (19.10. Rút, 26.10. Bat-Šeba)

Ve čtvrtek 28.října (státní svátek ke vzniku ČSR) vás zveme na výlet!

Ekumenická rada církví pořádá ve spolupráci s Místními akčními skupinami (občanská sdružení zástupců měst, obcí a dobrovolníků) 4.ročník akce Modlitba za domov na hoře Říp a v jejím okolí (areál Diakonie ČCE v Krabčicích pod Řípem a krabčický evangelický kostel). Více informací na www.modlitbazadomov.cz nebo www.ekumenickarada.cz

31.října od 10 hodin se konají bohoslužby se vzpomínkou na ty, kteří již nejsou mezi námi, 2.listopadu od 18 hodin Dušičková pobožnost.